2010.év eseményei:

Február 5-én tartottuk évindító közgyűlésünket,ahol elfogadtuk a 2009.évről szóló közhasznúsági jelentésünket ,ez évi költségvetésünket és munkaprogramunkat.

Márciusban a NŐNAP alkalmából köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait.

Csatlakoztunk a Somlyó-hegyi Lövészklub által szervezett Majálishoz.Az egésznapos rendezvényt főzőverseny,sportbemutatók és süteménykészítő események szinesítették.

Május  29-én tartottuk a Hazatérő Elszármazottak hatodik találkozóját.A meghívásunkat elfogadó vendégeinket szórakoztató programokkal,és hazai ízeket tartalmazó ebéddel fogadtuk.A délután ismerkedéssel,valamint a régi emlékek felidézésével telt el.

Egyesületünk elkészítette és  augusztus 20-a alkalmából a község lakóinak adományozta a község fából faragott, közel két négyzetméter felületű címerét.A szimbólum a polgármesteri hivatal Erzsébet téri oldalán került elhelyezésre.

Apc község Önkormányzata szeptember 26-án tartotta felvonulással egybekötött  Szüreti Fesztivált.A programot lovasok,huszárok és hagyományőrzők színesítették.

Civil szervezetünk felújította a KRESZ-park egyik szegletében elhelyezkedő emlékkeresztet és környékét.

Éves tevékenységünk során ,sok szabadidőnk feláldozásával rendszeresen karbantartottuk az egyesület által létrehozott értékeket.

KÖSZÖNJÜK AZ EGYESÜLET RÉSZÉRE  ADOMÁNYOZOTT 1%-ot, AMELYNEK ÖSSZEGE EBBEN AZ ÉVBEN  110447 Ft.

2011.év eseményei:

Az előző évekhez hasonlóan 2011.január 28-án közgyűlés megtartásával kezdődött az év,ahol elfogadtuk a 2010.évben végrehajtott munkaprogramról szóló tájékoztatást,pénzügyi gazdálkodásunk tényszámait,vala-mint a közhasznúsági jelentésünket.Döntés született ez évi pénzügyi tervünkről és munkaprogramunkról is.Pénzügyileg rendezett bevételeink csökkenése, ésszerű gazdálkodást kíván egyesületünktől,amelyt figyelembe kell venni ez évi munkaprogramunk teljesítése során is.

Hagyományainkat követve a NŐNAP alkalmából köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait. Az időjárás adta lehetőségeket kihasználva  megtörtént a beköszöntő táblák környékének,a zsidótemetőnek,valamint a buszforduló és környékének rendbetétele. E munkálatok elvégzése egész évben folyamatosan megtörtént.

2011.április 30-án Szentmise keretében erősítette meg 50 éve tett fogadalmukat Nagy Béla és felesége Marika néni.Egyesületünk nagy szeretettel köszöntötte az ifjú párt,kívánva nekik még hosszú,boldog éveket.

A szeszélyes időjárás ellenére csatlakoztunk a Somlyó-hegyi Lövészklub által szervezett Májálishoz,ahol a szabadtéri főzőversenyen kivül, íjászbemutató is szórakoztatta a megjelenteket. A  szabadtéri főzéssel és házias pogácsákkal induló versenyzők közül a legjobbak értékes tárgyjutalomba részesültek.

Egyházi iratok alapján  a Somyló hegy tetején az 1700-as években, 10 fő befogadására alkalmas kápolna épült,az ott elhelyezkedő kétrészes sáncvár területén. Mivel a településen élő idősebb emberek is emlegették e kápolna létét,így egyesületünk vállalkozott a lehetetlenre.Kutató munkánk sikert hozott,megtaláltunk a kápolna beomlott falmaradványait,amit emléktábla elhelyezésével és fakereszt állításával jelöltünk meg a jelen és utókor számára.Sajnos a barbarizmus sokáig nem váratott magára.Pár nap elteltével ismeretlen személyek összefirkálták a kereszt függőleges szárát.

 

2011.június 12-én szerény létszámmal képviseltük egyesületünket a petőfibányai 5.Bányász emléknapon.

Apc Község Képviselő-testülete 2011.augusztus 19-én megtartott rendkivüli ülésén Emléklap adományozásával köszönte meg a Közösen Apcért Egyesület  Apc község fejlődéséért,hírnevének öregbítésért kifejtett több éves önkéntes munkáját. Civilszervezetünk tagjai 2011.szeptember 24-én megtartott  öszejövetelen kapták kézhez az elismerő dokumentumot./ Fotók az Egyesületi életünk c.menűben./

Közel egy éves kutat- és gyüjtő munka eredményeként egyesületünk kiadta az "Apcon lakom,keress meg" című kiadványát,amely a község történetét dolgozza fel 1990-től 2009-ig. Itt szeretnénk megköszönni az összeállításban közreműködők segítségét.

Néhány évvel ezelőtt a Dratsay család átadta egyesületünknek Dratsay Zsigmond tanár úr által megírt "Apc nagyközség monográfiája"című kéziratát. Egyben hozzájárultak ahhoz is,hogy civilszervezetünk gondozásában kerüljön,kiadása ez évben meg is történt.

Szélesíti községünk történetét feldolgozó művek sorát Szita Mihály plébános úr által 1946-ban írott APCI KATHOLIKUS TUDÓSÍTÓ című emlékkönyv is. Ezúton is köszönjük a SZINEG Kft. anyagi támogatását.

Mindhárom kiadvány elhelyezésre került a Községi Könyvtárban, ahol az érdeklődők bármikor elolvashatják.

Amikor e sorok íródnak mindenki az év végi ünnepekre készül. Így tesznek e közösség tagjai is, és kívánnak minden olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.

Köszönjük az Egyesületünk számára felajánlott SZJA 1%-ot, amely: 40.909 Ft.

AHOL VALÓBAN A KÖZÖS CÉLOKÉRT DOLGOZNAK / 2003-2014/

Lassan egy évtizede alakult civil szervezetünk, melynek célja Apc harmonikus fejlődésének elősegítése a község hagyományainak őrzése, múltjának kutatása, értékeinek óvása és új értékek teremtése. Az elmúlt évek alatt az Egyesület tagjai megpróbálták teljesíteni a kitűzött célokat, önkéntes munkavégzésükkel anyagi és szellemi hasznot teremtve a község számára.

Hagyományteremtő céllal kezdtük el szervezni a Hazatérő Elszármazottak találkozóit. A kezdeti nehézségeken túljutva, minden évben többen és többen fogadták el meghívásunkat. Az első négy találkozónak a Művelődési Ház adott helyszínt. A délelőttök folyamán színes kulturális programok szórakoztatták a vendégeket. A hazai ízeket tartalmazó ebédet követően baráti beszélgetésekkel, ismerekedéssel és régi gyerekkori emlékek felidézésével múlatták az időt a késő délutáni elutazásig. Az ötödik és hatodik találkozó helyszíne a Somlyó-hegyi Lövészklub Lőtere volt. A hely adottságait kihasználva volt íjászbemutató, sportlövészet, túra a Kopasz hegyre / bemutatva annak természeti értékeit / és Barátságfa ültetés.

2012. május 19-én került megszervezésre a hetedik találkozó a Művelődési Ház nagytermében. A program 10 órakor kezdődött cigányzenével, majd Dr. Bulcsu Elemér polgármester és az Egyesület elnöke köszöntötte a kedves megjelenteket. Ezt követően vendégeink bemutatkoztak egymásnak, hiszen akadtak olyan elszármazottak is, akik hosszú idő után most látták újra viszont egymást. A délelőtti programot tovább színesítette Takács Jánosné Szabó Ágota által készített olajfestményekből álló kiállítás. A képek községünk legszebb tájait jelenítik meg. A délelőtti program az apci  zenészekből  álló zenekar műsorával fejeződött be. Külön köszönet Pohárdi József úrnak, aki előadás formájában ismertette az ágyúkészítés fortélyait, illetve működésbe hozta a Petőfi téren elhelyezettet a hazatérők tiszteletére. A hivatalos rész ezzel lezárult, majd egy kiadós és nagyon finom ebéddel vendégeltük meg a hazalátogatókat a központi konyha éttermében.

2009-ben  információs táblák elhelyezésével hívtuk fel a figyelmet a község környezetében elhelyezkedő turisztikai adottságokra, amely táblákat az óta szorgos kezek megrongáltak, így kényszerűségből lebontásuk megtörtént. Felújításra került a helyi hagyományokat őrző, a gyógyszertárral szemben lévő, évtizedek óta nem működő közkút. A Szépek-kútja az óta újszerűségével faluképi tényezővé vált. 2010-ben civil szervezetünk elkészítette és augusztus 20-a alkalmából a község lakóinak adományozta a község fából faragott címerét, és az év őszén, felújításra került a KRESZ-park szegletében elhelyezkedő emlékkereszt és környéke.

Egyházi iratok alapján a Somlyó hegy tetején az 1700-as években,10 fő befogadására alkalmas kápolna épült az ott lévő kétrészes sáncvár területén. Mivel a községben élő idősebb emberek is emlegették a kápolna létét, így egyesületünk 2011-ben vállalkozott a lehetetlenre. Feltáró munkánk sikert hozott, megtaláltuk és kibontottuk a kápolna még meglévő falmaradványait, amit információs tábla és fakereszt állításával jelöltünk meg a jelen és utókor számára, ezzel is gyarapítva a település történelmi nevezetességeit.

2011 április 30-án szentmise keretében erősítették meg 50 éve tett  házassági fogadalmukat Nagy Béla és felesége Marika néni. Egyesületünk nagy szeretettel köszöntötte az ifjú párt, kívánva nekik hosszú, boldog éveket.

Apc község Képviselő-testülete 2011.augusztus 19-én tartott rendkívüli ülésén Emléklap formájában köszönte meg az Egyesület Apc község fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért kifejtett több éves önkéntes munkáját.

Az elismerést ezúton is köszönjük.

Összehangolt szervezéssel, a szállításban közreműködő  Forsza-Trade Kft  segítségével  - amit ezúton is köszönünk - valamint  jelentős Önkormányzati támogatással  2012. június 13-án köztéri buszvárót telepítettünk a Rákóczi út és Fő út találkozásánál lévő  buszmegállónál. Az építmény nem csak az utasokat  védi  az időjárás szeszélyeitől, hanem köztéri díszítő elemként is szolgál. Felújításra került 3 db kültéri hirdető tábla- fémszerkezetük festésével és új betétlapok elhelyezésével. Elkészítettük 2 db. Apc térképes kültéri táblát, egy rétegre összevont síkrajzi tartalommal, fotók elhelyezésével. A szerkesztési munkát a TÉRKÉP Kft – korábban HISZI-MAP Kft – végezte. Az így készült táblák kültéri elhelyezése is megtörtént.

2013-ban  2 db.új és 2 db.felújított köztéri hirdetőtáblát  helyeztünk el a település frekventált pontjain. Felújítottuk a buszfordulóban lévő, elhanyagolt állapotú buszvárót  és környékét.

2014.május 17-én került sor a Hazatérő Elszármazottak 8.találkozójára. A délelőtti órákban a Petőfi téren ágyúszóval fogadtuk a hazalátogatókat, majd a Művelődési Ház nagytermében folytatódott  színes programokkal a rendezvény. 

Szoros partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Petőfibányáért Egyesülettel. Évente több alkalommal szervezünk baráti találkozókat a partnerség és közösségteremtés érdekében.

 Az eltelt időszak alatt sok anyagi és szellemi hasznot teremtettünk Apc község részére. Sajnos a vandál kezek egyre kevésbé becsülik eddigi munkáinkat: eltűntek az utcaneveket jelző tábláink, összetörték a tanösvényt jelző táblánkat, szinte minden évben összefirkálják a beköszöntő és információs tábláinkat, letörték a községünk címerét tartalmazó táblán elhelyezett tájékoztatót, nyomdafestéket nem tűrő szöveggel látták el a Somlyó-hegy tetején lévő keresztet, és az alig pár hetes buszváróról is már kétszer kellet letisztítani a ráfestett szöveget. Egyre gyakrabban merül fel bennünk a kérdés: a továbbiakban érdemes-e ezért a szabadidőnket és anyagi forrásainkat feláldoznunk?

 

2014. év értékelése

Egyesületünk, mint minden évben úgy 2014-ben is az alapszabályában megfogalmazott célok - Apc harmonikus fejlődésének elősegítése, lokálpatriotizmus, gazdasági lehetőségek kihasználása, lakosságot érintő kérdések továbbvitele- megvalósulása érdekében dolgozott. Az elért eredmények időrendi felsorolása:

2014. január-február:  Alapszabályunk által meghatározott közgyűlések megtartása

2014. március:  A Nőnap alkalmából jelképes ajándékkal köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait. Koszorú elhelyezésével emlékeztünk március 15-re a községi ünnepségen. Elnökségünk két tagja önként felvállalta, hogy a közmunkaprogram keretein belül egy 8-10 fős brigád napi szintű irányításával rendbe rakatja a rózsai kanyarban lévő átereszt és a település felé irányuló csapadék levező-árok közel 300 méter szakasza pedig újra ásásra került. Azért csak ennyit mert időközben /március hó és április eleje/ véget ért a program. Meg ítélésünk alapján értékteremtő munkavégzés történt, amelynek értéke vállalkozóktól kért ajánlatok alapján 350-400 EFT.

2014.május:  Együtt, családias légkörben töltöttük a majálist. A május 14-én tartott CIVIL SOKADALOM programra egy 22 perces filmmel készültünk „Amit Apcról tudni kell” címmel. Nem részesültünk kitörő fogadtatásba, de ez a kedvünket nem szegte, mert az anyagot azóta felraktuk a honlapunkra és a Youtube-ra, ahol már több számos nézője akadt.

 Az 2004-ben elkezdett hagyományt folytatva május 17-én meg tartottuk a hazatérő elszármazottak 8. találkozóját. A vidám hangulatú találkozó a késő délutáni órákban ért végett, aminek egyik fontos pillérét az Önkormányzattól kapott támogatás adta.

Még ebben a hónapban a buszfordulóban parkoló került kialakításra ott várakozó járművek részére, és az Önkormányzattól kapott KRESZ-táblák kihelyezésével pótoltuk a hiányzókat.

2014.júnuisában részt vettünk a Petőfibányai barátaink által évek óta szervezett Bányász Emléknapon és a hónap második felében túrát szerveztünk a Somlyó-tetőn lévő kápolnához.

Megalakulásunk óta a nyári hónapok közül a július és augusztus a családoké, ekkor központi programot nem szervezünk.

Szeptemberben  részt vettünk az „APCI SZÜRET” községi rendezvényen, októberben figyelem felhívásként információs táblát helyeztünk el a Rákóczi útról nyíló „Rajcsik” part tövében.

Novemberben a Somlyón lévő kereszt kapott új talapzatot és megújítottuk a községi sírkertben lévő II. világháborús emlékművet és környékét. És mindezek mellett az egyesület hölgy tagja egész évben rendszeresen karbantartották a beköszöntő táblák környékét és a zsidó temetőt, a fiúk pedig kora tavasztól késő őszig füvet vágtak e területeken.

 

 A KÖZÖSEN APCÉRT EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 2015.ÉVBEN.

 

Egyesületünk ebben az évben is az alapító okiratában megfogalmazott célok alapján működött.

Az év során megvalósított tevékenységek:

2015. március-április:A Nőnap alkalmából jelképes ajándékkal köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait. Koszorú elhelyezésével emlékeztünk március 15-re a községi ünnepségen. Egyesületünk kezdeményezésére a Polgármester Úr közreműködésével március 18-án megalakult az Apci Civil Kerekasztal. A tavaszi takarítás keretében az egyesület hölgy tagjai rendbe tették a beköszöntő táblák környékét, az izraelita temetőt, hősi emlékművet, valamint a buszfordulót. Mindezen munkálatok az év során rendszeresen ismétlődtek, fűnyírással kiegészülve.

2015.május:Együtt, családias légkörben töltöttük a majálist. Megkezdődtek az „Apc Somlyó-hegyi Tanösvény” kialakításának munkálatai, a Rákóczi útról nyíló felvezető útszakasz (Rajcsik-part) rendbetételével, majd a hegy lábánál lévő volt községi bánya bejáratának és a belső bokros-cserjés rész kitakarításával folytatódott. A takarítás során keletkező hulladék egy helyre történő gyűjtése is megtörtént, mivel ígéretet kaptunk az Önkormányzattól a megsemmisítésre, amely persze csak ígéret maradt. Az így kialakított bejárati rész lehetővé teszi a miocén korú réteg vulkanikus, andezit főtömegű, bányafal megtekintését. A tanösvény útvonalát és a Somlyó természeti értékeit bemutató információs táblák is kihelyezésre kerültek, így a tanösvény bejárhatóvá vált.

2015.júniusábanrészt vettünk a petőfibányai barátaink által évek óta szervezett Bányász Emléknapon és a hónap második felében a település különböző pontjain faluszépítés-virágosítás céljából 22 tő futómuskátlit és 12 tő verbénát helyeztünk ki virágládákba. Nem ért bennünket nagy meglepetés, hogy 3 hét elteltével 2-2 tő muskátlit elloptak a „Szépek Kútjától” valamint a buszfordulóból. De sokkolóan hatott ránk, hogy a verbéna virágokat egy hét alatt eltüntették a helyéről /tettenérés, jelzés a helyhatóság és rendőrség felé – intézkedés zéró/. Pedig akkor már hatályba lépett „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2015.(VII.9.) önkormányzati rendelet. Véleményünk, hogy egy rendeletet nem csak megalkotni, hanem be is kell tartani, illetve tartatni!

2015. nyarántöbb alkalommal településünkre érkeztek a Waktor család tagjai azzal a céllal, hogy leróják tiszteletüket őseik sírjánál a zsidótemetőben. Az augusztus 20-án megtartott Apci Búcsúra a településünk egykori életét bemutató kiállítási anyaggal készültünk.

2015. szeptemberében a Szent-Ivány Kastély történetét bemutató információs tábla és az 1927.március 30-án Párizsban történt eseményhez fűződő Tiroli kereszt lett kelhelyezve a Művelődési Ház és Könyvtárt övező parkba.

Az APCI SZÜRET rendezvényhez kapcsolódva megszerveztük a Hazatérő Apciak 9. találkozóját.

2015.októberében felhívást kaptunk, hogy a Hatvani Járási Hivatal, Hatvany Lajos Múzeum és Hatvani Értéktár közös együttműködésében a hatvani járás településeinek történelmét felidéző korabeli dokumentumokból készült anyagot kívánnak készíteni, amely anyagok a Kormányablakban az ügyfélfogadási idő alatt kerülnek vetítésre. Településünk polgármesterének javaslata alapján az apci anyagot egyesületünk állította össze a saját gyűjtéséből és a kedves ismerősöktől kapott fotók alapján, amit ezúton is köszönünk. A településekről befutott anyagok bemutatójára november 10-én került sor az érintet települések képviselői előtt a Járási Hivatal épületében.

2015. decembere is mozgalmasan alakult egyesületünk tagjai számára. A december 18-án megtartott közgyűlés az új Ptk.- előírásainak megfelelően módosította az egyesület alapszabályát, majd azt követően a bölcsődei gyermekek számára a meghívott szakdolgozók és vezetőn keresztül karácsonyi adománycsomagokat nyújtottunk át.

Az egyesület elnöksége meglepetés ajándékkal köszönte meg a tagok éves munkáját.

 

KÖSZÖNJÜK A 2015.RENDELKEZŐ ÉVBEN FELAJÁNLOTT 105 922 Ft. SZJA- 1%-os ÖSSZEGET!

  Közösen Apcért Egyesület

              Elnöksége

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

                                 

Diavetítő
Naptár